brown - Türkisch

Aussprache
f. karamak, kızarmak
i. kahverengi
s. kahverengi

brown - Englisch

brown

Beispielsätze

Bay Benjamin Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.
Mr Benjamin Brown has been teaching at the University since March. 
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Biz tiyatroda Mrs Brown ile karşılaştık.
We met Mrs. Brown at the theater.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bay Brown ile iyi geçinir.
He's on good terms with Mr. Brown.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Seni Bay Brown ile tanıştırayım.
Let me introduce you to Mr. Brown.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bay Brown adında biri telefonda seni istiyor.
A Mr. Brown wants you on the phone.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jason Brown'ın isyanı bastırıldı.
Jason Brown's rebellion was crushed.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Lütfen beni Bay Brown'a bağlayın.
Please put me through to Mr. Brown.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bay Brown bizim sınıftan sorumludur.
Mr. Brown is in charge of our class.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bayan Brown siyaset üzerine bir kitap yazdı.
Mrs. Brown wrote a book on politics.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Brown kendisi kaçmak istemedi.
Brown himself did not want to escape.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. cook: fry, toast, sauté, scorch, roast
2. colour: chestnut, mahogany, reddish-brown, tan© dictionarist.com