aceptación - Deutsch

Aussprache
n. annahme, entgegennahme, abnahme, übernahme, akzept, empfang, honorierung, zusage

Synonyme

aprobación: beneplácito, aplauso, boga, éxito


dictionary extension
© dictionarist.com