larga - Englisch

v. pay out

Beispielsätze

Oraș după oraș, largi întâlniri publice au avut loc.
In city after city, big public meetings were held.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Sunt mari diferențe de viteză de bandă largă și de calitate de la o țară la alta.
There are big differences in broadband speed and quality from country to country.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Acest raport şi această dezbatere constituie, de asemenea, contribuţii apreciate şi de valoare pentru un alt moment când le putem discuta la o scară mai largă.
This report and the debate is also a valuable and appreciated input for another time when we can discuss it on a broader scale.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Creşterea numărului actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei este o altă consecinţă gravă a acestui conflict.
The increase in acts of piracy off the coast of Somalia is another serious consequence of this conflict.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Într-adevăr, dl Kouchner a considerat binevenită oportunitatea de acţiune, la 10 ani după Saint-Malo, printr-o operaţiune combatantă maritimă în largul Somaliei.
Indeed, Mr Kouchner actually welcomed the opportunity for action, 10 years after Saint-Malo, with a maritime combat operation off Somalia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
membră a Comisiei. -Domnule Preşedinte, am constatat că o foarte largă majoritate are aceeaşi opinie ca a noastră.
Member of the Commission. - Mr President, I have seen that a very broad majority has the same opinion that we have.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Srebrenica este şi va rămâne un factor sensibil şi important în viaţa politică din Bosnia şi Herţegovina şi, de asemenea, a UE şi a comunităţii internaţionale mai largi.
Srebrenica is, and will remain, a sensitive and important factor in the political life of Bosnia and Herzegovina and also of the EU and wider international community.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Am dezbătut, de asemenea, epidemia de piraterie din largul coastelor somaleze.
We have also debated the epidemic of piracy off the Somali coast.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Considerăm că ONU - nu UE - prin raza sa globală de acţiune, experienţa şi competenţa sa largă, este cea mai în măsură să monitorizeze şi să implementeze măsurile ce se impun.
We believe that the UN - not the EU - with its global scope, extensive experience and competence, is best placed to monitor and implement the measures that are necessary.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!


dictionary extension
© dictionarist.com