abstract - Rumänisch

Aussprache
n. abstracţie, idee abstractă, extras, rezumat, sumar, compendiu, conspect, platnic, analiză
a. abstract, teoretic, dificil, abstrus
v. despărţi, extrage, sustrage, abstrage, abstractiza, rezuma, fura {fam.}, scoate, scădea

abstract - Englisch

a. abstract, abstractive, abstruse, remote, fine-spun, lunar, pure
adv. abstractly, notionally

Beispielsätze

Pentru el, foamea era un concept abstract; el a avut întotdeauna suficientă mâncare.
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Conceptul în sine rămâne însă atât de vast şi de abstract, încât ar fi de dorit câteva lămuriri.
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
În cazul în care acest lucru este prea abstract, noi, Grupul Socialist din Parlamentul European, am prevăzut totul într-un document de poziție intitulat "Pentru o Europă a progresului social”.
In case this is too abstract we, the Socialist Group in the European Parliament, have set it all down in a position paper entitled 'For a Europe of Social Progress'.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Acesta nu este un aspect juridic abstract; este un argument real.
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Acesta nu este doar un concept abstract; este unul care afectează vieţile oamenilor.
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
în numele Grupului ECR. - Doamnă preşedintă, biodiversitatea nu este un cuvânt abstract folosit de oameni de ştiinţă greu de înţeles pentru a avea grijă de vreo curiozitate a mediului.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, biodiversity is not some abstract word that is used by abstruse scientists to look after some environmental peculiarity.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Avizul pregătit de mine nu s-a bazat pe raportul Comisiei, întrucât am considerat că este prea abstract.
I did not base my opinion for the committee on the Commission report, as I found it too unspecific.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com