alarm - Polnisch

Aussprache
n. alarm, sygnalizacja, trwoga, popłoch, strach, urządzenie alarmowe, budzik, larum, zaniepokojenie, zatroskanie, pobudka
v. alarmować, zaalarmować, przestraszyć, nastraszyć, zaniepokoić, niepokoić, zatrwożyć, płoszyć

alarm - Englisch

n. alarm, alert, stir, tocsin, commotion

Beispielsätze

Nacisnął przycisk alarmu.
He pushed the emergency button.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Wyłącz alarm.
Turn off the alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Kiedy Tom wychodzi w nocy, uruchamia alarm antywłamaniowy.
When Tom leaves at night, he turns on the burglar alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ktoś wyłączył alarm.
Someone turned the alarm off.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom ustawił alarm na swoim zegarku.
Tom set the alarm on his watch.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ten samochód ma alarm.
This car has an alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Dziś chciałbym podnieść alarm.
This morning I would like a wake-up call.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Alarm podnoszony przez Obserwatorium Praw Człowieka w Asturii - w moim regionie - i przez wiele innych organizacji zasługuje na poważne traktowanie.
The alerts from the Human Rights Observatory in Asturias - my region - and from many other organisations deserve to be taken seriously.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Przez całe lata organizacje pozarządowe biły na alarm w związku z przemocą wobec tych grup.
For years, NGOs have been sounding the alarm about the violence committed against these groups.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
W konfrontacji z bardzo wrogo nastawionymi do tego zakazu rybakami, naukowcy i eksperci do spraw środowiska podnoszą alarm.
Faced with fishermen fiercely hostile to this ban, scientific and environmental experts are sounding the alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. warning: tocsin, caution, notice, alert
2. apprehension: horror, dread, dismay, fear, fright, trepidation, terror
3. alarum: horn, alert, call, siren, summons
4. frighten: dismay, appall, panic, scare, shock, startle, terrify



© dictionarist.com