onverwachts - Englisch

Aussprache
adj. uncontemplated

Beispielsätze

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com