spirit - Ukrainisch

Aussprache
n. дух, рішучість, запальність, настрій, суть, тенденція, натура, біс, відвага, мара, спирт
v. таємно винести, пожвавлювати

Beispielsätze

I found a kindred spirit in Bob.
У Бобі я знайшов споріднену душу.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Spirit manifested itself.
Дух виявив себе.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is in high spirits today.
В нього припіднятий дух сьогодні.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні у пригніченому настрої.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні в поганому настрої.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com