wrongly - Türkisch

Aussprache
zf. ters, ters olarak, yanlış, haksız yere, hatalı bir şekilde

Beispielsätze

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.
Adresi yanlış belirtilen mektup, ona hiçbir zaman ulaşmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I formulated it wrongly.
Onu yanlış şekilde formüle ettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.
Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You were wrongly accused.
Sen yanlış yere suçlandın.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

incorrectly: amiss, mistakenly


© dictionarist.com