weak - Türkisch

Aussprache
s. kuvvetsiz, zayıf, cansız, cılız, güçsüz, aciz, dayanıksız, halsiz, iradesiz, hafif, silik, sulu

Beispielsätze

He was quite weak in his childhood.
Çocukluğunda oldukça cılızdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was weak from the loss of blood.
Kan kaybından zayıf düşmüştü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They were weak and broken in spirit.
Onlar zayıftı ve ruhen çökmüştü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She was still weak after her illness.
O hastalığından sonra hala güçsüzdü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
People do not trust a weak government.
insanlar zayıf bir hükümete güvenmezler.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They said he had a weak form of smallpox.
Onun çiçek hastalığının zayıf evresini geçirdiğini söylediler.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They wanted to keep southern states weak.
Güney eyaletlerini zayıf tutmak istediler.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Calhoun was too weak to read his speech.
Calhoun konuşmasını okuyamayacak kadar çok cılızdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Everyone has both strong and weak points.
Herkesin hem güçlü hemde zayıf noktaları vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My mother was very weak from a long illness.
Annem uzun bir hastalıktan dolayı çok zayıftı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com