utterly - Türkisch

Aussprache
z. tamamen, düpedüz, bütün bütün, sapına kadar

Beispielsätze

The shy boy was utterly embarrassed in her presence.
Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is utterly impossible to finish the work within a month.
Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas is utterly obsessed with food. No wonder Mary dumped him!
Nicholas tamamen yiyeceklere saplantılı. Mary'nin onu terkettiğine şaşmamalı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The great secret behind classified projects is that most of them are so utterly boring and uninteresting that James Bond wouldn't even take a second look at them.
Kevin J. Anderson
Sınıflandırılmış projelerin arkasındaki büyük sır onların çoğunun oldukça sıkıcı ve ilgi çekmeyen olmasıdır ki James Bond onlara ikinci kez bile bakmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
lt's truly remarkable, but at the same time, it's utterly fucking disturbing.
Bu çok büyük bir başarı ama aynı zamanda, tamamen rahatsız edici.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom felt utterly humiliated.
Tom kendini tamamen aşağılanmış hissetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom looked utterly disappointed.
Tom tamamen hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom looks utterly confused.
Tom son derece şaşırmış görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom remained utterly calm.
Tom tamamen sakin kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom was utterly confused.
Tom'un tamamen kafası karışıktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com