traffic - Türkisch

Aussprache
f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek
i. trafik, gidiş geliş, alışveriş

Beispielsätze

On fridays traffic is even worse.
Cuma günleri trafik daha da beter oluyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The policewoman directed traffic.
Kadın polis trafiği yönetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I've never had a traffic accident.
Hiç trafik kazası geçirmedim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I was late because of heavy traffic.
Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas was held up in a traffic jam.
Nicholas bir trafik sıkışıklığında geciktirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We should obey the traffic rules.
Trafik kurallarına uymalıyız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You should obey all traffic laws.
Tüm trafik yasalarına uymalısınız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A traffic accident happened there.
Orada bir trafik kazası oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com