strong enough - Türkisch

Aussprache
yeterince güçlü

Beispielsätze

She was strong enough to run a 10-mile race.
10 millik bir yarışı koşmak için yeterince güçlüydü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The rope wasn't strong enough to support him.
ip onu destelemek için yeterince güçlü değildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mustafa had a rear-end collision with the other car. It was strong enough to activate the airbag. Mustafa was in shock.Everything happened so fast he couldn’t believe it.
Mustafa arabaya arkadan çarptı. Hava yastıklarını devreye sokacak kadar sert bir çarpışmaydı. Mustafa şok olmuştu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki ne olduğuna inanamıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Roth and the Rosatos are on the run. Are they worth it, are we strong enough?
Roth ve Rosato'lar kaçak. Değer mi, yeterince kuvvetli miyiz?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The tape itself can't be strong enough to prove anything, the best we can do is just to file a police record
Bant, bir şey ispatlamak için yeterince güçlü (bir delil) değil, yapabileceğimiz en iyi şey tutanak tutturmak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you were strong enough you would easily come up in the world.
Eğer yeterince güçlü olsaydın yaşam düzeyini kolaylıkla yükseltebilirdin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She had a go at climbing the hill but was not strong enough.
Tepeye tırmanmaya teşebbüs etti ama yeterince güçlü değildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Roth and the Rosatos are on the run.
Are they worth it, are we strong enough?
Roth ve Rosato'lar kaçak.
Değer mi, yeterince kuvvetli miyiz?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Well, I'm not strong enough to help you.
Şey, sana yardım edebilecek kadar güçlü değilim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Do you think I'm strong enough?
Yeterince güçlü olduğumu düşünüyor musun?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!


dictionary extension
© dictionarist.com