strong - Türkisch

Aussprache
s. güçlü, ağır, demir gibi, kuvvetli, sağlam, sert, şiddetli, keskin, alkollü, kıvrak, yetenekli, istekli, istikrarlı, iradeli, koyu, gür
zf. güçlü olarak, kuvvetle, şiddetle

Beispielsätze

Chewing bone keeps a dog's teeth strong and healthy.
Kemik kemirmek bir köpeğin dişlerini sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A frog has strong back legs.
Bir kurbağanın güçlü arka ayakları vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There was a strong wind that day.
O gün güçlü bir rüzgar vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She has a strong dislike of insects.
Onun böceklere karşı güçlü bir antipatisi var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This coffee is too strong for me.
Bu kahve benim için çok koyu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My father used to be a strong man.
Babam güçlü bir adamdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Opposition to the bill was strong.
Tasarıya karşı muhalefet güçlüydü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She has a very strong personality.
Çok güçlü bir kişiliği vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She's a woman of strong character.
Güçlü karakteri olan bir kadındır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Strong winds accompanied the rain.
Güçlü rüzgarlar yağmura eşlik etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com