strange - Türkisch

Aussprache
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

Beispielsätze

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com