space station - Türkisch

Aussprache
i. uzay istasyonu

Beispielsätze

In the Babylon 5 space station, Delenn is a Minbari ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, Delenn bir Minbari elçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the Babylon 5 space station, G'Kar is a Narn ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, G'Kar bir Narn elçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Kosh is a Vorlon ambassador in the Babylon 5 space station.
Kosh, Babylon 5 uzay istasyonunda Vorlon büyükelçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The first space stations rotated axially to produce artificial gravity.
İlk uzay istasyonu yapay bir yer çekimi oluşturmak için yatay eksende dönüyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The international space station is an amazing feat of engineering.
Uluslararası uzay istasyonu inanılmaz bir mühendislik başarısıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

space craft: rocket, ship


dictionary extension
© dictionarist.com