somebody - Türkisch

Aussprache
i. önemli kimse, birisi, şahsiyet, biri, bazısı, kimisi, kimse

Beispielsätze

Somebody has been eating my cake.
Birisi benim pastamdan yemiş.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I’d be very frightened if somebody pointed a gun at me.
Eğer birisi bana silah doğrultsaydı çok korkardım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Always be a first-rate version of your self instead of a second-rate version of somebody else.
Başka birinin ikinci versiyonu olacağınıza daima kendinizin birinci versiyonu olun.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A real friend is somebody who walks in when the rest of the world walks out.
Gerçek arkadaş, dünyanın geri kalanı çıkarken içeri giren kişidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody's elbow touched my back.
Birinin dirseği sırtıma dokundu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody open this door please.
Birisi bu kapıyı açsın lütfen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Does somebody here own this watch?
Burada bu saatin sahibi olan biri var mı?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I just wanted somebody to help me.
Sadece bana yardım edecek birini istiyordum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody called my name in the dark.
Karanlıkta biri adımı seslendi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody has stolen my hair dryer.
Birisi saç kurutma makinemi çaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

person: body, individual, human being, soul, character© dictionarist.com