senseless - Türkisch

Aussprache
s. kendinden geçmiş, baygın, bilinçsiz, duyarsız, duygusuz, hissiz, anlamsız, saçma, mantıksız, şuursuz

Beispielsätze

Any alliance whose purpose is not the intention to wage war is senseless and useless.
Adolf Hitler
Amacı savaşma niyeti olmayan herhangi bir müttefik duygusuz ve faydasıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It's all so senseless.
Onun hepsi çok anlamsız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Living the kind of life that I live is senseless and depressing.
Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The sentence is senseless, but correct.
Bu cümle saçma ama hatasız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There are sentences whose translation into certain languages is senseless and, therefore, should be avoided.
Muayyen dillere çevirisi anlamsız olan cümleler vardır ve bu yüzden, sakınılması gerekir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com