routine - Türkisch

Aussprache
i. program, her günkü işler, sıradan işler, alışkanlık, adet, boş lâf, basmakalıp lâflar, yordam [bilg.]
s. rutin, alışılagelmiş, her günkü, sıradan, değişmeyen, basmakalıp, klişeleşmiş, mekanikleşmiş

Beispielsätze

They became acquainted with the routine.
Sıradan işlerle tanıştılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am tired of the day-to-day routine of life.
Hayatın günlük rutininden usandım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm 27 years old. I believe in taking care of myself in a balanced diet, in a rigorous exercise routine.
Yirmi yedi yaşındayım. Sıkı ve düzenli bir egzersiz ve dengeli beslenmeyle insanın kendisine bakması gerektiğine inanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Olga Ivanov, the fifteen-year-old Russian gymnast, has just finished her routine.
On beş yaşındaki Rus jimnastikçi Olga Ivanov az önce programını bitirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
-What is the problem, official?
There is nothing of which to be alarmed. -It is a theft of routine purse.
Sorun nedir, memur bey?Alarma geçecek bir şey yok. Rutin bir çanta hırsızlığı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
So just continue with your daily routine, and try to remain focused.
Bundan dolayı günlük işlerinle uğraşmaya devam et ve odaklanmaya çalış.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's just getting a routine test.
Sadece rutin bir test yaptıracak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That was too much for our nourish routines, so we didn’t eat the snails.
Damak tadımıza çok tersti bu yüzden salyangozları yemedik.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Raj, this is your daily routine.
Raj, bu senin günlük alışkanlığındır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Great cultural changes begin in affectation and end in routine.
Jacques Barzun
Önemli kültürel değişiklikler özenti ile başlar, ve alışkanlıkla sona erer.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com