role - Türkisch

Aussprache
f. rol yapmak
i. rol

Beispielsätze

We weren’t suitable for the role.
Rol için uygun değildik.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I haven't been much of a role model.
Pek örnek alınacak birisi olmadım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What's your favorite role-playing game?
Favori rol-yapma oyununuz hangisidir?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Who will play the role of the princess?
Prenses rolünü kim oynayacak?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What is the role of the University in the modern society?
Üniversitenin modern toplumdaki rolü nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Coffee has played an important role in many societies throughout history. In Africa and Yemen, it was used in religious ceremonies. As a result, the Ethiopian Church banned its secular consumption until the reign of Emperor Menelik II of Ethiopia.
Kahve tarih boyunca birçok toplumlarda önemli bir rol oynamıştır, Afrika ve Yemen'de dini törenlerde kullanılırdı, Sonuç olarak, Etopya Kilisesi dinsel olmayan tüketimini Etopya Kıralı II. Menelik'in saltanatına kadar yasakladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm not a role model... Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids.
Charles Barkley
Ben bir rol modeli değilim... Sadece bir basketbol topunu delikten içeri sokmam, çocuklarınızı benim yetiştirmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Charles Barkley
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
No doubt it is a role our Antoinette has played before. Who might that little tart belong to?
Kuşkusuz Antoinette'imizin daha önce oynadığı bir roldür. Şu küçük kötü kız kime ait olabilir?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My position of ambassadress is distinct from my role of Satai.
Benim büyükelçi ( kadın) vazifem Satai rölümden farklıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The woman’s role in Japanese society is extremely odd to a foreign visitor.
Japon toplumunda kadının yeri yabancı misafirlere göre oldukça garip.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!© dictionarist.com