risky - Türkisch

Aussprache
s. riskli, rizikolu, tehlikeli, açık saçık, müstehcen, terbiyesiz

Beispielsätze

I don't want to do anything risky.
Riskli bir şey yapmak istemiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas said it was too risky to go there alone.
Nicholas oraya yalnız gitmenin çok riskli olacağını söyledi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
-The task is risky, though not impossible And the most vital thing to do is to free the elevators
But I'll come to that after we've fixed the crack
-Your opinion Theoretically viable, but no one has ever tried it
-İlk görev riskli, ama yapılması imkansız değil. Ve yapılması gereken en önemli şey, asansörlerin serbest bırakılması. Ama bu konuya daha sonra geleceğim.
-Fikriniz. Teorik olarak geçerli, ama bunu hiç kimse denemedi şimdiye dek.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
- ln fact, you aren't that ugly. Dragon is a hundred times uglier than you are.
- Do you know, l'll kill Dragon in Taiwan?
- That's very risky.
- lf it's for you, l'm not scared at all.
- Aslında, o kadar da çirkin değilsin. Ejderha senden yüz kat daha çirkin.
- Tayvan'daki Ejderha'yı öldüreceğimi biliyor musun?
- Bu çok riskli.
- Senin içinse hiçbir şeyden korkmam.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
-We must make a raid on the town
.- It will be very risky
-Kasabaya bir baskın yapmalıyız.
-Bu çok riskli olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
- He's happy. They're letting him win.
- Too risky. Maybe we should call it off.
- Keyfi gıcır. Benimkiler bilerek yeniliyorlar.
- Çok riskli. İptal etmeli.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Forget it. It's too risky.
Unut gitsin. O çok riskli.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is too risky.
Bu çok riskli.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It was risky.
O riskliydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That seems risky to me.
Bu bana riskli görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com