rise - Türkisch

Aussprache
f. kalkmak, ayağa kalkmak, kabarmak, doğmak, yükselmek, havalanmak, yukarı kalkmak, şiddetlenmek, artmak, çıkmak, doğmak (güneş), terfi etmek, görünmek, yükseltmek
i. yükseliş, yükselme, doğuş (güneş), çıkma, dirilme, artış, terfi, kaynak, bahane, neden, tepe, yükselti, tümsek, yükseklik, katılma, eklenme
ünl. ayağa kalkın, herkes ayağa kalksın

Beispielsätze

A rose is a flower.
Gül de bir çiçektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Honesty is the sun of infinity. Anyway it rises.
Dürüstlük ebediyetin güneşidir. Bir şekilde doğar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The sun always rises in the east.
Güneş her zaman doğudan doğar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I half rose to my feet to leave my seat.
Koltuktan çıkmak için biraz ayağa kalktım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the long run prices will rise.
Uzun vadede fiyatlar yükselecektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The sun rises early in the morning.
Güneş sabah erken doğar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It may give rise to serious trouble.
O ciddi bir soruna neden olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The dew evaporated when the sun rose.
Güneş doğduğunda çiğ buharlaştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Our hot-air balloon rose into the sky.
Sıcak hava balonumuz gökyüzüne yükseldi
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We saw the sun rise above the horizon.
Biz ufkun üstünde güneşin doğuşunu gördük.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. promotion: advance, elevation
2. ascent: upsurge, mounting, rising, upgrade
3. increase: intensifying, swelling, enlargement, inflation, acceleration, augmentation, addition
4. source: beginning, origin, start, commencement
5. arise: get up, stand up
6. oppose: resist, revolt, rebel
7. happen: occur
8. begin: originate, arise, emerge, emanate, proceed, issue© dictionarist.com