modest - Türkisch

Aussprache
s. alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, namuslu, ılımlı

Beispielsätze

There was a modest rise in prices last year.
Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The union was modest in its wage demands.
Sendika ücret taleplerinde mütevazı idi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The older he grew the more modest he became.
Yaşlandıkça daha alçak gönüllü oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Generally speaking Japanese women are modest.
Genel olarak konuşursak Japon kadınları mütevazidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
After winning the Nobel prize she remained as modest as ever.
Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazi kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was surprisingly modest.
Beklenmedik şekilde mütevaziydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They were leading a very modest life.
Çok mütevâzi bir hayat sürdürüyorlardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Do you think you're modest?
Mütevazi olduğunu mu düşünüyorsun?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm very modest.
Ben çok alçak gönüllüyüm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Oh, don't be so modest.
Oh, o kadar alçak gönüllü olma.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com