living - Türkisch

Aussprache
i. hayat, yaşam, yaşama, geçim, oturma, papazlık makamı
s. yaşayan, sağ, canlı, güncel, hayat

Beispielsätze

Jimmy and Fred live on the same block.
Jimmy ve Fred aynı blokta oturuyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jimmy and Fred live on the same street.
Jimmy ve Fred aynı caddede oturuyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The farmer lives in the country.
Çiftçiler kırsal bölgelerde yaşarlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The country Betty lives in is named The United States of America.
Betty’nin yaşadığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My grandfather has two cows in the village he lives.
Büyükbabamın yaşadığı köyde iki ineği var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Where do you live?
Nerede yaşıyorsun?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A flamingo is a large bird that lives where the weather is warm.
Flamingo, ılık yerlerde yaşayan iri bir kuştur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We live on the sixth floor.
Altıncı katta oturuyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The frog can live in the water or outside the water.
Kurbağa hem suda, hem de suyun dışında yaşayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
Tıpkı bir mumun ateşsiz olamaması gibi insan da manevi hayatsız olamaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. existing: surviving, alive, live, extant, animate, animated, vital
2. active: lively, vigourous, quickening, strong
3. livelihood: work, sustenance, support, subsistence, vocation, business, bread
4. existing: surviving, being© dictionarist.com