lecture - Türkisch

Aussprache
f. konferans vermek, ders vermek, ders anlatmak, öğütler vermek, uyarmak, azarlamak
i. konferans, ders, uzun öğüt, uyarı, azar

Beispielsätze

The lecture lasted for two hours.
Konferans iki saat sürdü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A lot of people came to the lecture.
Konferansa bir sürü insan geldi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What is the subject of your lecture?
Senin konferansın konusu nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I concentrated my attention on the lecture.
Dikkatimi derse verdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I ought to have attended the lecture.
Konferansa katılmalıydım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A few people clapped after his lecture.
Onun konferansından sonra birkaç kişi alkışladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The speaker organized his lecture notes.
Konuşmacı ders notlarını düzenledi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There's rain forecast tomorrow. So the company will have a light afternoon of lecture and classroom instruction.
yarın yağmur yağması bekleniyor. Bu yüzden bölük, derslerden ve sınıf eğitiminden oluşan hafif bir öğleden sonra geçirecek
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We listened to his lecture on the radio.
Radyoda onun konferansını dinledik.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Many students were present at the lecture.
Çok sayıda öğrenci konferansta hazır bulundu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com