indispensable - Türkisch

Aussprache
s. zorunlu, mecburi, kaçınılmaz, zaruri, gerekli, öncelikli

Beispielsätze

Your assistance is indispensable for us.
Yardımın bizim için vazgeçilmezdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They mainly send there medical materials medicines an indispensable articles for Irakian and Turkish Kurdistan.
Iraklı ve Türk Kürdistan için gerekli eşyalar olarak tıbbi malzeme ve ilaç gönderiyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In such an environment, a new initiative in the communication aspect of Turkey-EU relations is indispensible for both sides.
Bugünkü ortamda iletişim boyutunda yeni bir hamle hem Türkiye hem AB için zaruridir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nobody is indispensable.
Hiç kimse zorunlu değil.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nobody's indispensable.
Hiç kimse vazgeçilmez değildir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom is indispensable.
Tom vazgeçilmezdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You're indispensable.
Sen kaçınılmazsın.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Air is indispensable to life.
Hava, yaşamak için vazgeçilmezdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Both air and water are indispensable for life.
Hem hava hem de su hayat için vazgeçilmezdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Cars are indispensable to suburban life.
Arabalar banliyö hayatı için vazgeçilmezdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

necessary: needed, essential, required, imperative, vital© dictionarist.com