help - Türkisch

Aussprache
f. yardım etmek, yardımcı olmak, yararı olmak, imdadına yetişmek, kurtarmak, elinde olmak, başa çıkmak
i. yardım, çare, çözüm, imdat, yardımcı, hizmetçi, muavin
ünl. yardım edin

Beispielsätze

I help Mother clean the house.
Annemin evi temizlemesine yardım ederim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I help Mother get the dust and dirt out of the house.
Annemin evi toz ve pisliklerden arındırmasına yardım ederim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I will help you. You can count on me.
Sana yardım edeceğim. Bana güvenebilirsin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I will help you. You can rely on me.
Sana yardım edeceğim. Sözüme inanabilirsin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The cure helped me got better instantly.
Tedavi hemen beni hemen iyileştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Oh dear god, those who are reading this, help them live a beautiful life. Promote them and cause them to excel beyond expectations. Help them to shine in the darkest places and give them love.
Ey yüce Allah’ım bu mesajı okuyana güzel bir hayat nasip eyle. Onları mükâfatlandır ve umduklarından hayırlısını ver. Karanlıkta bile parıldamalarına yardım et ve onlara sevgi ver.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you want to jump farther, you have to go a few steps back. Today goes to tommorrow with the help of yesterday.
Daha uzağa zıplamak istersen, birkaç adım geri gitmek zorundasın. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas is thankful that Mary came to help.
Nicholas Mary yardım etmeye geldiği için minnettar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas is the only person who can help me.
Nicholas bana yardım edebilecek tek kişi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas isn't willing to ask Mary for help.
Nicholas Mary'den yardım istemeye istekli değil.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com