evaporate - Türkisch

Aussprache
f. buharlaşmak, uçmak, uçup gitmek, yok olmak, buharlaştırmak

Beispielsätze

Water evaporates when it is heated.
Su ısıtıldığında buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The dew evaporated when the sun rose.
Güneş doğduğunda çiğ buharlaştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Water will evaporate after it is boiled.
Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The rain water is evaporating on a hot day.
Yağmur suyu sıcak bir günde buharlaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The sun's power here is immense. As the tide recedes and the remaining flood water evaporates.
Güneşin buradaki gücü oldukça büyük. Dalgalar geri çekildikçe kalan taşkın suları buharlaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you boil water, it evaporates.
Suyu kaynatırsan, buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
"Where's the water?" "It evaporated."
"Su nerede?" "Buharlaştı."
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In hot weather, water evaporates more quickly.
Su sıcak havada daha hızlı buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
Bu çözücüler uçuculukları nedeniyle kullanıldıklarında atmosfere buharlaşırlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. vanish: dissolve, disappear, fade
2. dehydrate: desiccate, parch, dry, concentrate
3. vaporise
4. vaporize: diffuse, dissipate, steam, distildictionary extension
© dictionarist.com