diminish - Türkisch

Aussprache
f. azaltmak, eksiltmek, azalmak; küçültmek; inceltmek; sivriltmek; kısmak

Beispielsätze

Mass acceleration is diminishing. Over He is OK The vehicle is hot, but we are showing no radioactivity.
Kütle ivmesi azalyor. Bitti. O iyi. Araç sıcak, ama radyoaktivite görünmüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There is a minimal disturbance in the electromagnetic field. Mass acceleration is diminishing.
Elektromanyetik alanda minimal bir bozulma var. Kütle ivmelenmesi kayboluyor-azalıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As we enter our 30th hour aboard Babylon 5 the Centauri-Narn crisis has not diminished.
Babylon 5’in güvertedeki otuzuncu saate girdiğimizde Centuari – Narn krizi hala azalmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His income was diminished by half after retirement.
Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com