die - Türkisch

Aussprache
f. ölmek, gebermek; canı çıkmak, sıkıntıdan ölmek; göçmek; sona ermek; solmak; sıkılmak; tatmak
i. zar, zar oyunu, barbut

Beispielsätze

If you are under water and cannot breathe you may die.
Suyun altındaysan ve nefes alamazsan ölürsün.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The day that I’ll die, when death replaces birth, I’ll recognize angels’ faces, because I live with one on earth.
Doğumun ölümle yer değiştirdiği öldüğüm gün meleklerin yüzlerini tanıyacağım. Çünkü dünyada bir tanesi ile zaten yaşıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Refusing to forgive someone is like drinking poison; and waiting for the other person to die. I am Sorry!
Zehir içip karşındakinin ölmesini beklemek gibidir birisini bağışlamamak. Özür dilerim!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In two minutes time all the flies will have died.
İki dakika içinde bütün sinekler ölmüş olacaklar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That patient may die at any time.
O hasta herhangi bir zamanda ölebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My uncle died of cancer two years ago.
Amcam iki yıl önce kanserden vefat etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
No one is sure how many people died.
Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas died in prison ten years ago.
Nicholas on yıl önce cezaevinde öldü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He died and his soul went to hell.
Öldü ve ruhu cehenneme gitti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She died when she was 54 years old.
O 54 yaşında öldü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. stamp
2. cube: block
3. expire: decease, go, cash in, depart
4. disappear: part, cease, stop, pass, recede, end, vanish
5. wither: dissolve, decay, wane, decline, lapse, fade, fail

© dictionarist.com