decrease - Türkisch

Aussprache
f. küçülmek, azaltmak, eksiltmek, inmek, düşmek, eksilmek, küçültmek, azalmak
i. azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş

Beispielsätze

This medicine will decrease your pain.
Bu ilaç ağrını azaltacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What should you do to decrease your debt?
Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They should decrease the sugar in these muffins.
Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Sixteen million new jobs were created, while inflation significantly decreased
Enflasyon belirgin bir şekilde azalırken 16 milyon iş ortamı yaratıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The number of the eagles in the world is decreasing steadily.
Dünyadaki kartalların sayısı giderek azalmakta.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We hunt snakes every day but since they propagate very quickly, those snakes' numbers never decrease.
Biz de her gün pek çok yılan avlarız fakat çabuk ürediklerinden sayıları hiç azalmaz bu yılanların.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Canadian wheat prices are forecast to decrease.
Kanada'da buğday fiyatlarının azalacağı tahmin edilmektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com