decline - Türkisch

Aussprache
f. çökmek, zayıflamak, düşmek, batmak, çürümek, bozulmak; azalmak; çevirmek, geri çevirmek; çekilmek, çekmek [dilb.]; kabul etmemek; eğimi olmak, eğmek
i. çökme, çöküş, gerileme, batma, düşüş; güçten düşüren hastalık; azalma, yolun sonu

Beispielsätze

I declined his invitation to dinner.
Akşam yemeğine davetini reddettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As I grew older my health declined.
Yaşlanırken sağlığım zayıfladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She declined to say more about it.
Ondan daha fazla bahsetmeyi reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas declined to comment on the matter.
Nicholas sorunla ilgili yorum yapmayı reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He declined the job-offer very politely.
iş teklifini çok kibar şekilde reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He had the courage to decline the offer.
Teklifi reddedecek cesareti vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I intend to decline his offer to help me.
Bana yardım etmek için yaptığı teklifi reddetmek niyetindeyim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They declined the invitation to our party.
Onlar bizim partiye daveti reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mary declined an invitation to the concert.
Mary konser için bir davetiyeyi geri çevirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas declined the invitation to Mary's party.
Nicholas Mary'nin partisine daveti reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com