confuse - Türkisch

Aussprache
f. şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak, karman çorman etmek, kafa karıştırmak; ayırt edememek; serseme çevirmek; afallatmak, farkedememek, bozmak

Beispielsätze

Don't confuse opinions with facts.
Düşüncelerle gerçekleri karıştırmayın.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I was awfully confused by his question.
Onun sorusuyla kafam son derece karıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You're confused again aren't you?
Tekrar kafan karıştı değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm always confusing Jason with Paul.
Ben her zaman Jason'u Paul ile karıştırıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas was confused by Mary's question.
Nicholas Mary'nin sorusuyla kafası karıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I always confuse Jason and his twin brother.
Ben her zaman Jason'u ve onun ikiz erkek kardeşini karıştırırım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Don't confuse Austria with Australia.
Avusturya ile Avustralya'yı karıştırma.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I was very confused by his questions.
Onun sorularıyla kafam çok karıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I often confuse Jason and his twin brother.
Jason'u çoğunlukla ikiz erkek kardeşi ile karıştırıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nicholas kept getting more and more confused.
Nicholas'ın gittikçe daha çok kafası karışmaya devam etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com