build up - Türkisch

Aussprache
f. kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak, geliştirmek, övmek, göklere çıkarmak

Beispielsätze

The man built up a large fortune.
Adam büyük bir servet yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He has built up an excellent business.
Mükemmel bir iş kurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Reading helps you build up your vocabulary.
Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I sewed my first suit with it. The whole empire of the Morettis was built up on this needle and a bit on Sicilian tradition.
İlk elbisemi onunla diktim. Bütün Moretti'ler imparatorluğu bu iğne ve biraz da Sicilya geleneği üzerine kuruldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A dam will be built up there.
Orada bir baraj inşa edilecek.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tree on which it built up its nest among its branches was swinging.
Dalları arasına yuva kurduğu ağaç sallanıyormuş.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes.
Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He built up a good business in a short time.
Kısa sürede iyi bir iş kurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I want to build up my vocabulary.
Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The area is built up now.
Bu alan şu anda inşa edilmiştir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

make stronger: fortify, reinforce, intensify, brace, restore, strengthen, empower


© dictionarist.com