brown - Türkisch

Aussprache
f. karamak, kızarmak
i. kahverengi
s. kahverengi

brown - Englisch

brown

Beispielsätze

Mr Benjamin Brown has been teaching at the University since March. 
Bay Benjamin Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I have a brown skirt. 
Benim kahverengi bir eteğim var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We met Mrs. Brown at the theater.
Biz tiyatroda Mrs Brown ile karşılaştık.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's on good terms with Mr. Brown.
Bay Brown ile iyi geçinir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The walls were painted light brown.
Duvarlar açık kahverengiye boyandı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let me introduce you to Mr. Brown.
Seni Bay Brown ile tanıştırayım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A Mr. Brown wants you on the phone.
Bay Brown adında biri telefonda seni istiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I want brown shoes not black ones.
Ben kahverengi ayakkabıları istiyorum siyah olanları değil.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jason Brown's rebellion was crushed.
Jason Brown'ın isyanı bastırıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Please put me through to Mr. Brown.
Lütfen beni Bay Brown'a bağlayın.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. cook: fry, toast, sauté, scorch, roast
2. colour: chestnut, mahogany, reddish-brown, tan© dictionarist.com