bravery - Türkisch

Aussprache
i. cesaret, kahramanlık, mertlik, yiğitlik, ihtişam, görkem

Beispielsätze

Nicholas admired Mary for her bravery.
Nicholas onun cesareti için Mary'ye hayran.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Because of his bravery I had confidence in him.
Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bravery is a great virtue.
Kahramanlık büyük bir erdemdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His bravery is worthy of praise.
Cesareti, övgüye değer.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His bravery to save the child from drowning is above praise.
Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom admired Mary for her bravery.
Tom onun cesareti için Mary'ye hayran.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We admire her for her bravery.
Biz onun cesareti için ona hayranız.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com