brave - Türkisch

Aussprache
f. cesaretle karşı koymak, meydan okumak; göğüs germek
i. kızılderili savaşçı, kızılderili savaşçılar
s. mert, yiğit, cesur, yürekli, kahraman, görkemli, şahane

Beispielsätze

The policeman is brave.
Polis cesurdur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Being brave is a bless.
Cesur olmak bir lütuftur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am not brave enough to do bungee jumping.
Bungee jumping yapmak için yeterince yürekli değilim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Are you brave enough to jump across the stream?
Derenin öbür tarafına atlayacak kadar cesur musun?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The brave captain saved his ship.
Cesur kaptan gemisini kurtardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I think what Nicholas did was very brave.
Bence Nicholas'ın yaptığı çok cesurca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is as brave a man as ever lived.
O şu ana kadar yaşamış cesur bir insandır.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She was a child but she was brave.
O bir çocuktu ama cesurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He became brave in the face of danger.
Tehlike karşısında cesurlaştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was brave enough to go there alone.
Tek başına oraya gidecek kadar cesurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com