beautiful - Türkisch

Aussprache
s. güzel, hoş, biçimli, tatlı, harika, nefis

Beispielsätze

She placed a lily stem underground and it will grow and be a beautiful flower.
Toprağa bir zambak çiçeği kökü ekti. Bu kök büyüyüp güzel bir çiçek olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When an animal has beautiful skin and fur we say he has a beautiful coat.
Tüyleri güzel bir hayvandan bahsederken ne güzel kürkü var deriz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A snowflake is beautiful. 
Kar tanesi güzeldir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the autumn the foliage on the trees is beautiful.
Sonbaharda ağaçların yaprakları çok güzel olur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the autumn the leaves on the trees are beautiful.
Sonbaharda ağaçların yaprakları çok güzel olur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Isn’t she a beautiful girl?
Güzel kız değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I miss my childhood; I miss my school friends; I miss those beautiful vacation; but most of all, I miss you!
Çocukluğumu, okul arkadaşlarımı, o güzel tatilleri ama en çok da seni özlüyorum!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Oh dear god, those who are reading this, help them live a beautiful life. Promote them and cause them to excel beyond expectations. Help them to shine in the darkest places and give them love.
Ey yüce Allah’ım bu mesajı okuyana güzel bir hayat nasip eyle. Onları mükâfatlandır ve umduklarından hayırlısını ver. Karanlıkta bile parıldamalarına yardım et ve onlara sevgi ver.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I have no pearl to gift you, I have no diamond to give you, I have no flowers to send you, but I have 3 beautiful words to say you “god bless you”.
Sana verecek hediyelerim incilerim yok, sana güller gönderemem ama sana hepsinden değerli üç kelime söyleyeceğim. “Allah senden razı olsun”.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The world is blessed with beautiful, valuable, elegant, and priceless creations, and you are a good example
Dünya güzel, değerli, zarif ve eşsiz şeylerle bezeli ve sen bunların en iyi örneğisin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com