animate - Türkisch

Aussprache
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Beispielsätze

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com