Job - Türkisch

Aussprache
f. iş yapmak, ufak tefek işler yapmak, komişyonculuk yapmak, kiraya vermek, kiralamak, zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak, işe yerleştirmek
i. Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
i. tip, meslek, estetik ameliyat, iş, suç, kârlı iş, alet, görev

Beispielsätze

I earn less than I need, so I need a new job.
İhtiyacım olandan daha az kazanıyorum, dolayısıyla yeni bir işe ihtiyacım var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The teacher said you did a fine job.
Öğretmen güzel bir iş yaptın dedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The teacher said you did a good job.
Öğretmen iyi bir iş yaptın dedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There is economic crisis, You might lose your job.
Ekonomik kriz var, işini kaybedebilirsin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jack lost his job yesterday. He was angry.
Jack dün işini kaybetti. Kızgındı.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When i graduate from the university, i will find a job.
Üniversiteden mezun olunca bir iş bulucam.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Live every day as if it were your last, do every job as if you were the boss, drive as if all other vehicles were police cars, treat everybody else as if he were you.
Her günü son gününmüş gibi yaşa Her işi patronmuşsun gibi yap, diğer bütün arabalar polis arabasıymış gibi araba sür, herkese kendine davranıyormuş gibi davran.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That job is pretty much finished.
O iş hemen hemen bitti.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com