wrong - Rumänisch

Aussprache
n. răutate, nedreptate, eroare, greşeală, năpastă, prejudiciu, jignire
v. alandala, nedreptăţi, fi nedrept faţa de, jigni, asupri, leza, lovi, răni, vătăma
a. fals, eronat, greşit, impropriu, incorect, inexact, nedrept, rău, strâmb

Beispielsätze

Betty can't tell right from wrong.
Betty nu poate deosebi binele de rău.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You got the date wrong when you were filling in the check.
Ai scris data greşit când ai completat cecul.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If anything should be wrong with my car, I would go by bus.
Dacă s-ar întâmpla ceva cu maşina mea, aş merge cu autobuzul.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Your reply is wrong.
Răspunsul tău este greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I did something wrong.
Am făcut ceva greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They were wrong.
Ei au greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They were wrong.
Ei nu aveau dreptate.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.
S-ar putea să mă înşel, dar cred că Tom vrea să meargă acasă devreme.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com