totter - Rumänisch

Aussprache
v. clătina, împletici, merge şovăitor, clătina: se clătina

Beispielsätze

When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
Atunci când a apărut criza economică mondială, această casă a zonei euro a început să se clatine.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In addition, if we want to have some idea of what this tottering looks like, we need only look at events in Greece.
De asemenea, dacă dorim să ne facem o idee despre cum arată această instabilitate, trebuie doar să ne uităm la evenimentele din Grecia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ladies and gentlemen, we need to avoid the situation where in the future our house could totter once more, and the solution is to approve the economic government package.
Doamnelor și domnilor, trebuie să evităm situația în care casa noastră se va mai putea clătina încă o dată în viitor, iar soluția este să aprobăm pachetul de guvernanță economică.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. shake: quiver, tremble, oscillate, sway, lurch, slip, slide
2. stagger: stumble, falter, reel, weave, waver, trip© dictionarist.com