survival - Rumänisch

Aussprache
n. supravieţuire, rămăşiţă, rest

Beispielsätze

We must give these people an economic basis for survival, too; we must lift the boycott and end their isolation.
Trebuie să le oferim acestor oameni o bază economică pentru a supravieţui; trebuie să oprim boicotul şi să punem capăt izolării lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Fishing is a fundamental activity for guaranteeing human beings' food and survival, and this is the primordial objective of any fisheries policy.
Pescuitul este o activitate fundamentală în garantarea alimentaţiei şi supravieţuirii oamenilor şi acesta este obiectivul primordial al oricărei politici a pescuitului.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
One word on offsetting. For countries like mine, Romania, offset is, at least for the time being, an important mechanism to ensure the survival of our national industry.
În ceea ce priveşte compensarea, pentru ţări precum România, aceasta este, cel puţin pentru moment, un mecanism important care asigură supravieţuirea industriei noastre de apărare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This kind of situation will most probably lead to conflicts over oil being superseded by conflicts over drinking water and food or by a fight for survival.
O astfel de situaţie va duce cel mai probabil la înlocuirea conflictelor pentru petrol cu cele pentru apă potabilă şi hrană, respectiv cu lupta pentru supravieţuire.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, solidarity among the Member States is essential for the survival of the EU itself.
Cu toate acestea, solidaritatea între statele membre este crucială chiar pentru supravieţuirea UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Gone are the days when the history of humanity was a story of survival in the face of nature's adversity.
în scris. - (PT) Apuse sunt vremurile în care istoria umanităţii era povestea supravieţuirii în faţa adversităţii naturii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The vast majority of the people of Gaza must rely on humanitarian aid for their very survival - food, water, shelter, clothes and, especially, medicine.
Marea majoritate a locuitorilor din Gaza depinde de ajutorul umanitar pentru a supravieţui - alimente, apă, adăpost, haine şi, în special, medicamente.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(DE) Mr President, Commissioner Ferrero-Waldner, ladies and gentlemen, I wish to discuss not the legal basis but the basis for survival.
(DE) Dle preşedinte, dnă comisar Ferrero-Waldner, doamnelor şi domnilor, nu doresc să aduc în discuţie baza juridică, ci baza supravieţuirii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Never mind that prudent government finances are essential to the survival of the euro, there is nothing else that these countries can do about their budgets.
Nu mai contează că finanţele publice prudente sunt esenţiale pentru supravieţuirea monedei euro, aceste ţări nu mai pot face nimic pentru bugetele lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I recognise the need to ban hunting of these endangered mammals, and that tough action is needed to ensure their survival.
Recunosc necesitatea interzicerii vânătorii acestor mamifere pe cale de dispariţie şi nevoia unei acţiuni dure pentru asigurarea supravieţuirii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a state of surviving; remaining alive: living, life, subsistence, animation, aliveness, endurance
something that survives: continuance, usance, continuation, hangover, custom, holdover, usage
a natural process resulting in the evolution of organisms best adapted to the environment: selection, activity, action, survival of the fittest, natural process, natural selection, natural action© dictionarist.com