strong - Rumänisch

Aussprache
a. tare, putere: în putere, puternic, robust, viguros, voinicos, rezistent, vârtos, eroic, solid, trainic, durabil, înţepător, iute, viu, energic, intens, violent, pronunţat, sănătos, convingător, aspru

Beispielsätze

He was strong enough to help his father on the farm.
Era destul de puternic pentru a-şi ajuta tatăl la fermă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The dancers look delicate in their white dresses, but they are really as strong as horses.
Dansatoarele par fragile în rochiile lor albe, dar în realitate sunt foarte puternice.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She is strong.
Ea este puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's strong.
El este puternic.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A lion is strong.
Leul este puternic.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The two nations have strong trade ties.
Cele două națiuni au legături economice strânse.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My father likes his coffee strong.
Tatălui meu îi place cafeaua să fie tare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am convinced that strong regions from the Mediterranean to the Baltic Sea make for a strong European Union.
Sunt convins că regiunile puternice de la Marea Mediterană până la Marea Baltică vor contribui la o Uniune Europeană puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Only an economically strong and influential EU can manage to resolve the important questions of global policy, security, trade and the environment.
Numai o Uniune Europeană puternică influentă poate să reuşească să rezolve problemele importante ale politicii, securităţii, comerţului şi mediului globale.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is a problem with a strong multilateral component, because the sale and transit of gas can constitute a commercial activity only if the necessary conditions are met.
Este o problemă cu o componentă multilaterală puternică deoarece vânzarea şi tranzitul gazului pot constitui o activitate comercială numai în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

having strength or power greater than average or expected: sinewy, tough, strengthened, knockout, hard, powerful, muscular, brawny, ironlike, strength, bullnecked, weapons-grade, vehement, industrial-strength, beardown, toughened, hefty, virile, knock-down, beefed-up, robust, well-knit, rugged, noticeable, stiff, bullocky, severe, fortified, well-set, reinforced
not faint or feeble: intense
having or wielding force or authority: powerful, potent
of good quality and condition; solidly built: solid, sound, substantial
being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content: hard, alcoholic
strong and sure: firm, forceful
of verbs not having standard (or regular) inflection: irregular
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, potent, multipotent, effectual, potency, equipotent
freshly made or left: fresh, warm
immune to attack; incapable of being tampered with: unattackable, secure, unassailable, invulnerable, impregnable, inviolable© dictionarist.com