routine - Rumänisch

Aussprache
n. ordine stabilită, rutină
a. curent, obişnuit

Beispielsätze

What is lacking, Commissioner, is the punctual and routine publication of statistical data on imports, exports and prices, as happens in the United States.
Ceea ce ne lipseşte, doamnă comisar, este publicarea punctuală şi recurentă a datelor statistice privind importurile, exporturile şi preţurile, aşa cum se întâmplă în Statele Unite.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It must not be a routine summit.
Nu trebuie să fie o reuniune de rutină.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The reviews will of course be supplementary to the routine monitoring of the fulfilment of these agreements, as set out in Article 5.
Revizuirile vor fi, bineînţeles, suplimentare faţă de monitorizarea de rutină a îndeplinirii acestor acorduri, după cum se precizează în articolul 5.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Of course this must not involve fictional work but work which is part of a company's routine workload.
Desigur, aici nu trebuie să fie inclusă munca fictivă, ci aceea care face parte din activitatea normală a unei firme.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Opening on a stressed Marge, it shows a sped-up version of her daily routine.
Începe cu o Marge stresată şi arată o versiune accelerată a unei rutine zilnice.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The imprisonment of nationals of third countries, such as the American, Roxana Saberi, is also a routine practice in order to blackmail other countries into granting diplomatic concessions.
Întemniţarea cetăţenilor ţărilor terţe, precum cetăţeana americană, Roxana Saberi, este, de asemenea, o practică obişnuită de şantajare a altor ţări în vederea acordării de concesii diplomatice.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Now is not the time for the status quo, or routine.
Acum nu avem timp de status quo sau de rutină.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It would be wrong of us now to simply return, full of self satisfaction, to the usual routine institutional processes as if nothing much had really happened.
Nu ar fi corect din partea noastră doar să ne întoarcem plini de satisfacţie la procesele instituţionale de rutină ca şi cum nu s-a întâmplat mare lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We should encourage the US Congress to fully commit itself to a routine Transatlantic Legislators' Dialogue and thus also to an active participation in the TEC.
Trebuie să încurajăm congresul SUA să se dedice pe deplin unui dialog al transatlantic al legislatorilor şi, prin urmare, şi unei participări active la CET.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(MT) Sometimes we get so caught up in our daily work routine that we fail to fully appreciate the historical moments passing us by.
(MT) Uneori suntem aşa de prinşi în rutina noastră zilnică încât nu reuşim să apreciem pe deplin momentele istorice care trec pe lângă noi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

an unvarying or habitual method or procedure: process, modus operandi, rat race, procedure, groove, rut
a short theatrical performance that is part of a longer program: stopper, showstopper, act, number, turn, show-stopper, public presentation, performance, bit
found in the ordinary course of events: mundane, unremarkable, quotidian, workaday, ordinary, everyday
a set sequence of steps, part of larger computer program: recursive routine, software system, cataloged procedure, subprogram, utility routine, computer programme, executive routine, library routine, program, supervisory routine, function, contingency procedure, tracing routine, reusable routine, service routine, computer program, computer software, subroutine, package, software program, random number generator, software package, programme, procedure, software© dictionarist.com