participation - Rumänisch

Aussprache
n. participare

Beispielsätze

The participation of Belarus will depend on its domestic development.
Participarea Belarus va depinde de dezvoltarea sa internă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The participation of Eritrea, which plays a key role in the regional dynamics, is essential for the success of the Horn of Africa strategy.
Participarea Eritreei, care deţine un rol cheie în dinamica regională, este esenţială pentru succesul strategiei pentru Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Member of the Commission. - Madam President, thank you all for your very fruitful participation in this very interesting debate.
membră a Comisiei -Doamnă preşedintă, vă mulţumesc că aţi participat atât de intens la această dezbatere extrem de interesantă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Members' participation in the work of Parliament and all their financial circumstances with regard to their appointment in Parliament must also be totally transparent.
Participarea membrilor la activitatea Parlamentului şi toate circumstanţele financiare legate de numirea lor în Parlament trebuie să fie, de asemenea, complet transparente.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Only thus can we attain the goal for which the people of our nations have cast their votes, in support of our participation in the European Union.
Numai astfel vom putea realiza obiectivul pentru care au votat cetăţenii noştri, pentru a sprijini participarea noastră la Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All of this will use the institutions established to implement the agreement to ensure transparency and the participation of parliamentarians and civil society.
Toate aceste elemente vor fi utilizate de instituţiile de punere în aplicare a acordurilor pentru a asigura transparenţa şi participarea Parlamentului şi a societăţii civile.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We therefore remained opposed to the vote in support of Israel's increased participation in Community programmes.
Prin urmare, ne opunem votului în sprijinul participării crescute a Israelului la programele comunitare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The rapporteur is right: you need to have cross-sectoral participation in those projects.
Doamna raportoare are dreptate: este nevoie de o participare trans-sectorială la aceste proiecte.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Commission shares the view that fruitful dialogue depends on the active participation of all sides: the EU institutions, the Member States and civil society.
Comisia împărtăşeşte opinia conform căreia un dialog fructuos depinde de participarea activă a tuturor părţilor: instituţiile UE, statele membre şi societatea civilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Public authorities may be considerably assisted by the participation of universities and research institutes.
Autorităţile publice pot fi ajutate în mod semnificativ prin participarea universităţilor şi a institutelor de cercetare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the act of sharing in the activities of a group: intercession, engagement, commitment, involution, involvement, group participation, group action, intervention
the condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.): status, involvement, condition


© dictionarist.com