packet - Rumänisch

Aussprache
n. balot, navă poştală mică, pachet, pachebot {mar.}
v. împacheta, balota

Beispielsätze

He bought a bread, a packet of butter and two canned sardines packed in oil.
El a cumpărat pâine, o bucată de unt și două conserve de sardine în ulei.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
While we are on the subject of data packets, let me turn to the issue of net neutrality.
Atât timp cât discutăm despre pachetele de date, permiteţi-mi să revin la problema neutralităţii internetului.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is, in fact, the 'Fat Controller', creating fat pay packets for fat cats.
Este Sir Topham Hatt, "The fat controller”, care creează venituri generoase pentru guri nesătule.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Storing up limitless data packets over so long a period of time in the absence of any judicial intervention runs counter to our understanding of a modern state founded on the rule of law.
Stocarea unei cantităţi nelimitate de pachete de date pentru o perioadă atât de lungă în absenţa oricărei intervenţii juridice este contrară conceptului nostru de stat modern, întemeiat pe statul de drept.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For instance, we could take France as an example, where any functional impairment is clearly indicated on the packet.
De pildă, putem urma exemplul Franței, în care orice incapacitate funcțională este clar indicată pe pachet.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Look at the massive pay packets.
Priviți pachetele de salarizare enorme.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a collection of things wrapped or boxed together: parcel, package, bundle, aggregation, collection, wisp, accumulation, assemblage
a boat for carrying mail: packet boat, mail boat, boat, mailboat
(computer science) a message or message fragment: message
a small package or bundle: deck, parcel, package© dictionarist.com