long - Rumänisch

Aussprache
n. durată, silabă lungă
a. prelung, lung, îndelungat, ridicat, umflat, mare, numeros
adv. mult timp, tot, întregime: în întregime, mult: de mult, mult

Beispielsätze

I suppose it's different when you think about it over the long term.
Presupun că e diferit când te gândești la asta pe termen lung.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't want to wait that long.
Nu vreau să aştept atât de mult timp.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Short pleasure, long repentance.
Plăcere scurtă, penitenţă lungă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But he likes the long school holidays.
Dar lui îi plac lungile vacanţe şcolare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How long has Ken lived in Kobe?
De cât timp stă Ken în Kobe?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How long is it since you heard from him?
De cât timp nu ai mai auzit ceva de la el?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.
Lăsaţi-ne şi pe noi studenţii să contribuim la bunăstarea victimelor cutremurului; chiar şi banii de buzunar pot duce departe.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
Auzise că a început războiul, dar nu a conştientizat asta timp îndelungat până când tatăl său a fost înrolat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She must be tired after a long walk.
E probabil obosită după lunga plimbare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Will it take long to recover?
Îi va lua mult să-şi revină?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com