living - Rumänisch

Aussprache
n. viaţă, existenţă, trai, mod de viaţă, locuinţă, domiciliu, sălăşluire
a. viu, viaţă: în viaţă, aprins, luminos, vioi, energic, activ, harnic, aidoma

Beispielsätze

I can't live that kind of life.
Nu pot trăi acel fel de viață.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If the sun were to go out, all living things would die.
Dacă soarele s-ar stinge, toate vieţuitoarele ar muri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You will live longer if you don't smoke.
Vei trăi mai mult dacă nu fumezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is the house where I used to live when I was young.
Aceasta este casa în care am trăit când eram tânăr.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How long has Ken lived in Kobe?
De cât timp stă Ken în Kobe?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I lived for more than a month in Nagoya.
Am locuit în Nagoya pentru mai mult de o lună.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I prefer living in the country to living in the city.
Prefer să locuiesc la ţară decât la oraş.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My uncle lived a happy life and died a peaceful death.
Unchiul meu a trăit o viaţă fericită şi a avut parte de o moarte liniştită.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If it were not for water, we couldn't live.
Dacă n-ar fi fost apa, n-am fi putut trăi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the experience of being alive; the course of human events and activities: life, experience
pertaining to living persons
true to life; lifelike: realistic
people who are still living: people
the financial means whereby one lives: meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep
(informal) absolute: absolute
the condition of living or the state of being alive: life, life eternal, beingness, being, survival, alive, live, animation, dead, skin, existence, aliveness, eternal life, endurance
(used of minerals or stone) in its natural state and place; not mined or quarried;: live
still in active use: extant
still in existence: extant, surviving© dictionarist.com