incisive - Rumänisch

Aussprache
a. incisiv, clar, tăios

Beispielsätze

On the subject of human rights in Russia, there is indeed a serious problem, which we acknowledge, and the resolution which we are submitting is sufficiently tough and incisive.
Cu privire la subiectul drepturilor omului în Rusia, acest lucru reprezintă într-adevăr o problemă gravă, pe care o recunoaștem, iar rezoluția pe care o înaintăm este suficient de dură și de incisivă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is now time for Europe to take more incisive decisions so as to give truly 360-degree support to our farmers, our farms and our land, which, unfortunately, is all too often neglected.
Acum a venit vremea ca Europa să ia decizii mai dure pentru a oferi cu adevărat susţinere totală agricultorilor noştri, exploataţilor agricole şi suprafeţelor agricole care, din nefericire, au fost prea des neglijate.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must give consideration to a reform of the Union budget so as to put Europe in a fit state to steer economic policy in a more incisive manner.
Trebuie să avem în vedere o reformă a bugetului Uniunii, pentru ca Europa să poată conduce politica economică într-o manieră mai incisivă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Unfortunately, some proposals that were more incisive and critical of the role of the European Commission were rejected.
Din păcate, anumite propuneri mai incisive şi critice faţă de rolul Comisiei Europene au fost respinse.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The family must also be protected by means of more incisive and substantial measures because forgetting the family means overlooking one of the essential components of society.
Familia trebuie, de asemenea, protejată prin intermediul unor măsuri mai severe şi substanţiale deoarece să uităm de familie înseamnă să ignorăm una dintre componentele fundamentale ale societăţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the amendment aims to make our judgment on Egypt's actions more incisive.
(IT) Domnule președinte, amendamentul își propune să facă hotărârea noastră privind măsurile din Egipt mai incisivă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions: acute, penetrating, penetrative, piercing, discriminating, keen, perceptive, sharp, knifelike
suitable for cutting or piercing: sharp


© dictionarist.com