hunting - Rumänisch

Aussprache
n. fugărire, vânătoare, urmărire, vânătorie
a. cinegetic, vânătoare: de vânătoare

Beispielsätze

I was on the hunt for lodgings.
Eu am rulat vânătoarea pentru locuințele cu chirie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I recognise the need to ban hunting of these endangered mammals, and that tough action is needed to ensure their survival.
Recunosc necesitatea interzicerii vânătorii acestor mamifere pe cale de dispariţie şi nevoia unei acţiuni dure pentru asigurarea supravieţuirii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There is a 'witch hunt' atmosphere developing with regard to Romanian citizens and the Roma, with many punitive expeditions.
Asistăm la o "vânătoare de vrăjitoare” în ceea ce-i priveşte pe cetăţenii români şi pe romi, care are ca efect multe expulzări punitive.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Acestea sunt aspecte esenţiale pe un continent unde primarii pot răsturna preşedinţi şi unde un alt preşedinte şi-a schilodit propria populaţie pentru a anihila opoziţia..
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is now clear that good hunting practice is crucial.
Este evident, în prezent, că este crucial să avem bune practici de vânătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As you no doubt know, seals are hunted both inside and outside the Community.
După cum ştiţi fără îndoială, focile sunt vânate atât în interiorul cât şi în afara Comunităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Following this piece of legislation - if it goes through tomorrow - our consumers should be assured that nothing from the commercial hunt will be sold on Europe's market.
În urma acestei legislaţii - dacă ea este aprobată mâine - consumatorii ar trebui să fie siguri că niciun produs rezultat din vânătoarea în scopuri comerciale nu va fi vândut pe piaţa europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Therefore, there will remain the need for seals to be hunted to ensure the sustainability of fisheries in some area.
Aşadar, focile vor trebui în continuare vânate pentru a asigura pescuitul durabil în unele zone.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But what we have not done here is to regulate hunting.
Dar în prezenta legislaţie nu am reglementat vânătoarea.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If people in any of our Member States wish to hunt, they can still continue to hunt.
Dacă oamenii din oricare stat membru doresc să vâneze, ei pot continua să vâneze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport: fox hunting, duck hunting, deer hunt, hunt, outdoor sport, beagling, deer hunting, coursing, battue, pigsticking, field sport, ducking, blood sport, foxhunt
guided automatically toward the target: guided
the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts: hunt, labor, labour, stalk, birdnesting, toil, still hunt, stalking, predation, canned hunt
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone: scouring, rummage, search, foraging, forage, seeking, hunt, looking, quest, exploration, frisking, frisk, activity, manhunt, looking for, shakedown, ransacking© dictionarist.com